Legal

De hele inhoud van deze website, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en iconen, deze opsomming niet limitatief zijnde, is het intellectueel bezit van Gobelijn BVBA en is beschermd door - automatisch verworven - auteursrechten.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van één van de beschermde elementen van deze website, onder eender welke vorm, op eender welke manier en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gobelijn BVBA.